Foto

Foto detailu služby
Foto detailu služby
Foto detailu služby
Foto detailu služby
Foto detailu služby
Foto detailu služby

Izolace ploché střechy

Rekonstrukce střechy a terasy Hákova ulice

Rodinný dům v Hákově ulici v Praze 15 - Horních Měcholupech se dvěma terasama nad prvním patrem a plochou střechou nad patrem druhým.

Popis

Aktivní zatékání jednou terasou a plochou střechou. Projev poruchy zejména v okolí vpustí. Nefunkční hydroizolační vrstva z EPDM fólie vlivem rozlepených spojů a absence kotvení v oblastech soklů.
Dalším nedostatkem je špatné spádování teras, kdy vlivem vysoko umístěné vpusti zůstává po každém dešti na terasách "bazén" s výškou hladiny cca 5 cm.

Proběhla kompletní rekonstrukce hydroizolační vrstvy obou teras pomocí PVC fólie, kdy byla rovněž doplněna spádová vrstva z EPS tak, aby veškerá srážková voda rovnou odtékala do nově osazených systémových vpustí.
Stabilizace nového souvrství byla provedena přitížením původním kačírkem, pouze byla použita nová separační geotextílie.
Na ploché střeše byla vyměněna střešní vpusť a lokálně byla opravena hydroizolace z EPDM fólie. Rovněž bylo provedeno dodatečné přitížení po obvodě střechy pomocí betonových dlaždic.

Podobné reference

Realizace krovu na rodinném domě

Realizace krovu na rodinném domě

Realizace krovu na rodinném domě, záklop z OSB, asfaltová parozábrana, zateplení PIR deskami a hydroizolační vrstva z TPO fólie. Realizace včetně souvrství zelené střechy. Drenážní, hydroakumulační a vegetační vrtsva. Výsev řízků rozchodníků.

Dodávka skladby ploché střechy rodinného domu

Dodávka skladby ploché střechy rodinného domu

Kompletní dodávka skladby ploché střechy rodinného domu a přidružených staveb. Asfaltová parozábrana, zateplení EPS včetně spádové vrtsvy, hydroizolace přitížená TPO fólie. Zateplení atik, vynesení pomocí OSB desek přes ETICS fasády + dvojitá hydroizolační fólie TPO na atikách.

Skladba ploché střechy a teras u novostavby RD

Skladba ploché střechy a teras u novostavby RD

Skladba ploché střechy a teras novostavby. Parozábrana z asfaltového pasu. Zateplení EPS včetně spádu. Atiky realizovány stěrkovou hydroizolace Sikalastic.

Všechny reference

Poptávka

Volejte
777 005 599
nebo

Domluvte si s námi schůzku