Údržba a servis

V rámci naší komplexní péče o ploché střechy nabízíme široké spektrum služeb údržby a servisu. Naše portfolio zahrnuje nejen pravidelnou kontrolu a údržbu střech, ale také poskytujeme specializované služby jako pasportizace střech, posudky střech, jiskrové zkoušky, projekční návrhy, revize záchytných systémů a nonstop havarijní opravy střech. Tyto služby jsou klíčové pro zachování optimálního stavu a funkčnosti vašich střech, přičemž klade důraz na prevenci problémů a zajištění dlouhodobé bezpečnosti a spolehlivosti vašich střešních systémů.

Kontrola střech - údržba a servis

Kontrola střech - údržba a servis

Střecha je nejdůležitějším prvkem každé stavby. Pro bezproblémové využívání budovy a její dlouhodobou životnost vyžaduje pravidelnou péči a kontrolu. Myslí na to i norma ČSN 73 1901 a na pravidelnou revizi střechy bychom proto neměli zapomínat. S naplněním všech zákonných povinností a klidem, že vše máte v pořádku vám rádi pomůžeme.

Pasportizace střech

Pasportizace střech

Pasportizace střech je nezbytným krokem pro zajištění jejich dlouhodobé udržitelnosti a efektivity. Tento proces umožňuje majitelům objektů a správcům nemovitostí získat komplexní přehled o aktuálním stavu střešních konstrukcí, což je klíčové pro plánování efektivní údržby a předcházení nákladným a nepředvídaným opravám.

Posudky střech

Posudky střech

Posudek střechy slouží jako klíčový nástroj pro identifikaci a analýzu problémů, které nejsou zřejmé pouhou vizuální inspekcí. Tento dokument poskytuje důkladný přehled o stavu střešních konstrukcí a je zásadním krokem pro plánování oprav nebo rekonstrukce ve shodě s nejlepšími praxemi a filosofií firmy.

Jiskrová zkouška

Jiskrová zkouška

Jiskrová zkouška je esenciální službou pro majitele objektů, kteří se potýkají s problémy pronikání vody střechou a chtějí zamezit možným závadám. Tato metoda je optimální pro střechy, které již nejsou pod zárukou a vykazují známky opotřebení. Kontrolou se odhalí a následně opraví všechny netěsnosti, což prodlužuje životnost střechy.

PD (Projekční návrhy)

PD (Projekční návrhy)

Projekční návrhy představují klíčovou fázi v plánování oprav nebo rekonstrukcí střech, následující po vypracování posudku střechy. Tento krok zahrnuje tvorbu detailních výkresů, specifikací a technických popisů, které zajistí, že opravy budou provedeny v souladu s nejvyššími standardy a filozofií firmy.

Záchytný systém - revize

Záchytný systém - revize

Česká legislativa klade na majitele domů povinnost mít zavedené záchytné systémy pro ochranu osob pohybujících se na střechách. Naše firma nabízí kompletní servis v oblasti záchytných systémů – od jejich montáže přes integraci do hydroizolace až po pravidelné revize, a to vše v souladu s nejnovějšími normami a předpisy.

Havarijní Opravy střech 24/7

Havarijní Opravy střech 24/7

Nabízíme havarijní opravy střech dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což zajišťuje rychlou reakci na jakékoliv náhlé problémy, které by mohly ohrozit střechu nebo majetek pod ní. Tato služba je klíčová pro minimalizaci škod způsobených neočekávanými událostmi, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky nebo jiné mimořádné situace.