Izolace ploché střechy

Průmyslové objekty a haly

Průmyslové objekty a haly

Plochá střecha průmyslových objektů a hal je zásadní konstrukcí objektu v oblasti tepelných ztrát. Množství složitých detailů je vzhledem k velikosti střechy vždy nízké. Rekonstrukce ploché střechy průmyslových objektů a hal, tak není vzhledem k jejich ploše náročnou technickou ani finanční záležitostí.

Bytové domy

Bytové domy

Ploché střechy bytových domů můžou rekonstrukcí výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti. Výrazně se prodlouží životnost stavby, ale hlavně se zlepší celkové tepelné klima uvnitř bytových jednotek a sníží se náklady na vytápění. Kvalitně realizovanou plochou střechu bytového domu tak ocení nejen obyvatelé posledního patra.

Rodinné domy

Rodinné domy

Plochá střecha je u rodinných domů častým řešením. Toto řešení umožňuje maximální využití vnitřního vytápěného prostoru. Při správné volbě materiálů včetně všech systémových prvků a vysoké kvalitě realizace detailů i celku se jedná o ideální volbu. Profesionálně realizovaná plochá střecha je dlouhodobě spolehlivá.

Zelené střechy

Zelené střechy

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací, půdou nebo substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může obsahovat další vrstvy, například kořenovou bariéru, odvodnění a zavlažování. Alfou a omegou úspěšného projektu je absolutní pečlivost dodavatelské firmy.

Záchytný systém proti pádu osob

Záchytný systém proti pádu osob

Splňujeme povinnost ochránit pracovníky pohybující se ve výškách, která je ukotvena v zákoně č. 309/2006 Sb. Instalací záchytného systému tuto zákonnou povinnost splníte i vy. A nejen to. Uděláte maximum pro vytvoření bezpečných pracovních podmínek pro své i najaté pracovníky v případě budoucích zásahů na střeše jako je například revize komínů.

Ploché střechy jsou velmi oblíbenou a praktickou variantou u průmyslových objektů, bytových domů, provozoven, výroben, ale uplatnění nachází i u běžných rodinných domů. Rovně řešená střecha zvětšuje užitný prostor interiérů. Neomezuje plochu snižujícím se podhledem. Pokoje v těsné blízkosti střechy je možné běžně vybavit a využívat.

Naše společnost se specializuje na pokládku, údržbu a opravy hydroizolačních a tepelněizolačních schopností plochých střech. Pracujeme se všemi druhy vrchních krycích hydroizolačních materiálů. V rámci realizovaného projektu Vám můžeme doporučit hydroizolační fólie od výrobců Fatra (např. Fatrafol 810), společnosti Sika (např. Sikaplan G15) a výrobky společnosti Dektrade (např. Dekplan, ALkorplan). Asfaltové pásy a další vrchní materiály odebíráme především od společnosti Dektrade (např. Elastek, Glastek, Dekglass atd.), firmy Dehtochema (např. Polyelast, Skloelast) a firmy Börner (např. Multiplex). V případě Vašeho přání však můžeme pracovat i s dalšími materiály. Vždy však dbáme na výběr kvalitních a spolehlivých výrobců s důrazem na dlouhou životnost materiálů.

Každá rekonstrukce ploché střechy, ale i dodávka střechy na novostavbu, začíná posouzením stávajícího stavu a jejím důkladným vyměřením. Dále je třeba zjistit stav jednotlivých vrstev střechy. Na základě těchto zjištění a zejména představ a náročnosti klienta se vybere nejvhodnější možné řešení. Při realizaci izolace vždy dbáme na dodržení termínů. Jednotlivé úkony plánujeme s plynulou návazností, aby nedocházelo k prodlení a při práci byly využity ideální podmínky.

Tepelná izolace střechy dokáže výrazně zlepšit hospodaření s teplem v celém objektu. Správně volené materiály a tloušťky izolantů snižují v zimních měsících náklady na vytápění a v teplých letních měsících zabraňují akumulaci horka a udrží příjemné vnitřní klima. Zateplené objekty stárnou pomaleji. Zateplením lze výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti.

Dbáme o pečlivé zpracování do nejmenšího detailu. Životnost izolace střechy závisí jak na kvalitě výchozích materiálů, tak i na správném provedení. I relativně malá chyba nebo odklon od správného montážního postupu může vést ke snížení odolnosti, vzniku trhlin a špatné funkci střešního pláště. Během rekonstrukce nebo při pokládce nové izolace střechy se nemusíte obávat dlouhodobého omezení. Práci odvádíme ohleduplně, zajistíme dovoz nových materiálů a likvidaci starých částí střechy i úklid objektu.

Ploché střechy nabízí i další možnost využití nebo rozšíření užitné plochy. U moderních budov se často setkáváme s vytvořením pochozích ploch nebo relaxačních zón na střeše. Takto řešenou střechu můžete oživit a osadit zelení. Na rovném podkladu se dobře umisťuje veškerá technika jako ústí šachet výtahu, telekomunikační technologie a další.

Nabízíme Vám naše služby v oblasti realizace střech na nově vznikajících objektech, ale i v rámci oprav a rekonstrukcí. Spolupracujeme výhradně s osvědčenými výrobci materiálů. Dbáme na výběr kvalitních hydroizolačních materiálů, PVC fólií i vrchní asfaltové krytiny. Střechy zajistíme včetně veškerých doplňků a technického vybavení. V případě vašeho zájmu vám ochotně připravíme cenovou kalkulaci včetně průzkumu a zaměření Vaší střechy. Přiblížíme Vám možné varianty a pracovní i časovou náročnost.