Hydroizolace

Nabízíme Vám naše služby v oblasti hydroizolací a zateplování plochých střech, teras a základů. Specializace na průmyslové objekty nás nikterak nelimituje v úspěšných dodávkách pro bytové domy, případně i rodinné domy.

Druh služby: Hydroizolace

Izolace ploché střechy

Naše společnost se specializuje na pokládku hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev plochých střech. Pracujeme se všemi druhy hydroizolačních materiálů, nejčastěji pak s hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Realizace provádíme dle projektu nebo Vám řešení na základě průzkumu a Vašich přání sami zdarma doporučíme.

Služba 1 izolace střechy
Izolace spodní stavby

Izolace spodní stavby

Podobně jako u střechy je pro základy a spodní stavbu klíčové, aby byly vodotěsné. Hydroizolační schopnost musí být zajištěna jak v ploše, tak v detailech ukončení a ve všech prostupech. Správně realizovaná izolace základů a spodní stavby se promítne na větší úspoře tepla na vytápění.

Terasy

Terasy

Terasy jsou velmi oblíbeným architektonickým prvkem celé řady objektů. Jedná se však o velmi složitou konstrukci. V podstatě jde o plochou střechu, která je plně pochozí.

Průmyslové objekty a haly

Průmyslové objekty a haly

Plochá střecha průmyslových objektů a hal je zásadní konstrukcí objektu v oblasti tepelných ztrát. Množství složitých detailů je vzhledem k velikosti střechy vždy nízké. Rekonstrukce ploché střechy průmyslových objektů a hal, tak není vzhledem k jejich ploše náročnou technickou ani finanční záležitostí.

Bytové domy

Bytové domy

Ploché střechy bytových domů můžou rekonstrukcí výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti. Výrazně se prodlouží životnost stavby, ale hlavně se zlepší celkové tepelné klima uvnitř bytových jednotek a sníží se náklady na vytápění. Kvalitně realizovanou plochou střechu bytového domu tak ocení nejen obyvatelé posledního patra.

Rodinné domy

Rodinné domy

Plochá střecha je u rodinných domů častým řešením. Toto řešení umožňuje maximální využití vnitřního vytápěného prostoru. Při správné volbě materiálů včetně všech systémových prvků a vysoké kvalitě realizace detailů i celku se jedná o ideální volbu. Profesionálně realizovaná plochá střecha je dlouhodobě spolehlivá.

Zelené střechy

Zelené střechy

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací, půdou nebo substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může obsahovat další vrstvy, například kořenovou bariéru, odvodnění a zavlažování. Alfou a omegou úspěšného projektu je absolutní pečlivost dodavatelské firmy.

Záchytný systém proti pádu osob

Záchytný systém proti pádu osob

Splňujeme povinnost ochránit pracovníky pohybující se ve výškách, která je ukotvena v zákoně č. 309/2006 Sb. Instalací záchytného systému tuto zákonnou povinnost splníte i vy. A nejen to. Uděláte maximum pro vytvoření bezpečných pracovních podmínek pro své i najaté pracovníky v případě budoucích zásahů na střeše jako je například revize komínů.