Co je atika ploché střechy?

21.12.2022
Majitelům nemovitostí přináší ploché střechy řadu výhod. V souvislosti s realizací je nutné počítat také s tím, že bude zapotřebí vytvořit atiku. Víte o co se jedná?

Ať už probíhá realizace či rekonstrukce ploché střechy, měli byste vždy zvážit nejen to, jaké materiály budou využity, tedy zda dáte přednost klasickým asfaltovým pásům, nebo upřednostníte moderní fóliové pásy z PVC. Dalším nezbytným prvkem je právě vytvoření atiky.

DATA | /katalog/reference | 60_r5.jpg

Vzhled a účel atiky u ploché střechy

Atika ploché střechy se dá popsat jako vyvýšené zakončení fasády, které má být nad úrovní samotné střešní plochy. Obvykle bývá zhruba 30 centimetrů nad rovinou střechy. Jejím cílem je zabránit stékání vody po obvodovém zdivu objektu. Aby se tohoto účelu dalo skutečně dosáhnout, je nutné vytvořit správný a dostatečný spád atiky. V rámci rekonstrukce střechy se tento problém objevuje poměrně často, spád atiky totiž bývá směrem ven, tedy na fasádu, nikoliv dovnitř. Pak je nezbytné provést opravu zhlaví atiky, a to kupříkladu pomocí spádových klínů.

Zajištění spádu

Atiku ploché střechy se doporučuje minimálně oplechovat, nedochází pak k jejímu rychlému opotřebení a popraskání. Jestliže se použijí zmíněné spádové klíny, pak se při realizaci nesmí zapomenout na jejich důkladné ukotvení za pomoci šroubů, potažmo pomocí jiných metod, například zalití do betonu.

Ploché střechy, mají-li kvalitně provedené opláštění a atiku, jsou vynikajícím řešením, které se navíc oproti běžným šikmým střechám dá provést rychleji, neboť stavební práce nejsou tak zdlouhavé a náročné. V každém případě je dobré výstavbu a rekonstrukci ploché střechy přenechat na profesionálech. Ti totiž dodrží veškeré správné postupy a směrnice. U plochých střech je totiž například nutné zajistit alespoň minimální sklon, který má činit 2-5 %.