Dejte svojí střeše nový rozměr – zelený

06.08.2020
O Praze se říká, že je městem věží. Představte si, že by se o Česku říkalo, že je zemí zelených střech. Upřímně, snažíme se svou nabídkou, poctivým řemeslem a kvalitní službou k tomuto pohádkového scénáři přispět.

Znáte ty výhledy?

Jak často máte možnost podívat se na města a na vesnice seshora? Letecký pohled na krajinu si většina z nás může vychutnat jen výjimečně. Co bychom viděli? Nekonečné lány a plochu, která je vlastně mrtvá. Střechy obytných a komerčních budov, institucí, skladů a výrobních hal, které v přírodě působí jako topné těleso nebo jako černá díra na vodu. Není na nich žádný život. A přitom by být mohl!

Zelená je dobrá

O to víc nás těší, když se nám občas naskytnou výhledy na zelené střechy. Může se to stát i v nečekaných kontextech. Stoupáte například po schodech nějaké vyšší historické budovy uprostřed města a pozorujete, co za panoramata se ukazují za okny. Díváte se na vnitrobloky, kam se obvykle nedostanete, a do dálky, kam normálně nedohlédnete. A najednou spatříte - uprostřed kočičích hlav, parkovacích míst a vydlážděných náměstí - svěží zelené oázy. Ale nejsou to parky, minizahrádky či namáhavě udržované kousky městské zeleně kolem stromů přiškrcených asfaltem.

Chameleon v architektuře

Možná hned neodhadnete správně, že se vlastně jedná o střechy, což je fajn. Maskování je totiž součástí filozofie zelených střech. Budovy z ptačího pohledu splývají s prostředím a tlumí všechny negativní zásahy klimatu a lidské činnosti do přirozeného prostředí. Tyto střechy nejsou červené, pokryté pálenými taškami či jinou krytinou. Nejsou to smutné betonové plochy plné satelitů, antén a bodáků proti holubům. Jsou to zelené a barevné prostory pro život.

Zelená střecha má spoustu výhod

Pro hmyz, ptáky i vegetaci představují příležitost a, mnohdy i záchranu. Pro kvalitu vzduchu v okolí představují osvěžovnu, která prokazatelně ochlazuje mikroklima a zvyšuje podíl kyslíku v ovzduší. Pro zvířata v jinak nehostinném okolí je to místo, kde se mohou schovat, zabydlet a rozmnožovat se. Bez ohrožení obvyklými predátory nebo necitlivými lidskými zásahy. Pro místní komunitu mohou být zelené střechy důvodem a tématem společné činnosti – a také místem pro pěstování různých rostlin a bylinek. To je benefit, který se v hustě zastavěné oblasti musí velmi ocenit. Zatímco v případě městské architektury se o rozsahu zelených střech můžeme bavit spíše v řádu několika metrů čtverečních, u průmyslových budov se dostáváme ke zcela jiným rozměrům. A to už je opravdový zelený rozdíl.

Jsme specialisté na ploché střechy

V naší realizaci jsou velice spolehlivým řešením zastřešení objektů. Správná volba materiálů a kvalitní realizace zaručují dlouholetou životnost. Nicméně pokaždé, když opouštíme hotové dílo, si říkáme: "Mohlo by to být ještě lepší. Mohlo by to být zelené. A navíc to opravdu umíme." Jedná se o variantu přitížené ploché střechy. Pro přitěžující vrstvu je použito vegetační souvrství, které může mít různou intenzitu výskytu zeleně. Výhodou zelených plochých střech je řada ekologických faktorů, ale také větší ochrana interiéru budovy proti přehřívání a proti hluku. Za hlavní důvod postupného rozšiřování zelených plochých střech je jejich estetická kvalita. Na zelenou střechu je navíc možné získat dotaci ve fixní výši až 800 Kč/m2. Více se dozvíte na www.novazelenausporam.cz.