Jak odvodnit plochou střechu?

29.11.2022
U plochých střech máte dvě možnosti. Buď je odvodníte jako klasické pultové střechy, tedy povrchově okapem k jedné straně, nebo vtokem někde v ploše střechy. Druhá varianta je častější a elegantnější, musí se však správně provést.

Střešní vtoky na trhu v dřívějších dobách prakticky neexistovaly, nebo jen velmi vzácně. Místo nich jste tedy na střechách vídali hrdla od potrubí. Doba naštěstí pokročila, vnitřní odvodnění přes vtoky se používá nejen u velkých průmyslových staveb, ale i u rodinných domů. Je totiž estetičtější.

GFX | odvodneni-ploche-strechy.jpeg

Jaké jsou důležité zásady pro vtoky?

Vtok v ploše střechy ústí do svislého odpadního potrubí. Na každé ploché střeše by tyto vtoky měly být aspoň dva, a to v nejnižším bodě.

  • Na co by se nemělo zapomínat při plánování vtoků na střeše?Vtoky musí být provedeny pečlivě, zejména co se týká hydroizolačních fólií a asfaltových pásů. Hydroizolační vrstva se musí těsně připojit k vtoku.
  • Vtoky na střeše by měly být opatřeny topnými kabely.
  • Překrývají se odnímatelným ochranným košem, aby do nich nepadaly nečistoty ucpávající odtok.
  • Zpravidla se využívají vpusti bez vodní zápachové uzávěrky.

Montáž vpusti se liší podle technických podmínek konkrétního výrobce.

Co byste měli vědět o odpadním potrubí?

Odpadní potrubí by mělo být aspoň po délce dvou podlaží opatřeno ochranou proti kondenzování vody, jinak se bude opocovat. K potrubí nikdy nesmíte připojovat zařizovací předměty (odtoky kondenzátu z chladicích boxů, výparníky z klimatizace atd.). To zavání nehodou, hrozí vytopení.

Nezapomeňte na bezpečnostní přepad

Ať už se rozhodnete jen pro povrchový odvod vody přes okapy, nebo pro vpusti, nikdy nesmíte zapomenout na pojistný přepad. Pokud se vpusť ucpe, měla by voda unikat bezpečnostním přepadem dál od konstrukce objektu. Je jich potřeba více, počet spočítá projektant.