Ploché střechy

09.11.2017
Plochá střecha je speciální typ střešní konstrukce se sklonem do 5º. Přestože byla v minulosti často označována jako nespolehlivá, v dnešní době opět získává na popularitě a obzvláště ve městech nachází mnoho dalšího využití.

Plochá střecha je speciální typ střešní konstrukce se sklonem do 5º. Přestože byla v minulosti často označována jako nespolehlivá, v dnešní době opět získává na popularitě a obzvláště ve městech nachází mnoho dalšího využití. Díky současným "dokonalým hydroizolačním materiálům" lze totiž provádět na střeše nejrůznější kreace. Lze na nich vybudovat například terasu, zelenou zahradu i parkovací stání. Ploché střechy jsou ovšem velice náročné na celkovou kvalitu provedení, od které se potom odvíjí i jejich životnost. Čím kvalitněji jsou realizovány, tím lépe vám budou sloužit. V opačném případě rychle stárnou a přestanou plnit svou funkci.  Při realizaci a rekonstrukci ploché střechy se proto vždy obraťte na odborníky.

Mechanicky kotvené střechy

Mechanické kotvení je nejčastější využívanou technologií stabilizace plochých střech. Je využitelné pro většinu staveb malého a velkého rozsahu. Tato technika spočívá v připevnění požadovaného střešního souvrství pomocí mechanických kotev k podkladu. Hydroizolační vrstva je tak kotvena pomocí vrutů, šroubů, či teleskopických kotev, k nosné konstrukci střechy. Kotví se vždy do nosného podkladu, který je nutné v některých případech prověřit výtažnou zkouškou. Tento systém je jednoduchý, rychle realizovatelný a vyžaduje nízké náklady.

Kotvící prvky

Velice důležitá pro úspěšnou realizaci kotvené střechy je také volba upevňovacích kotvících prvků, které musí zajistit potřebnou odolnost. Při působení větru totiž vzniká permanentní dynamická zátěž, která rozkmitává střešní skladbu a ve svých silnějších projevech může soudržnost jednotlivých vrstev narušit, nebo i utrhnout. Je potřeba zajistit co nejlepší odolnost celého systému proti sání větru a zároveň proti korozi.