Proč se používá parozábrana?

25.08.2022
Dnešní doba klade důraz na snižování tepelných ztrát budov, ať již z důvodu ekologických, či ekonomických. U zateplených objektů a střešních konstrukcí je zpravidla nutností využívat kvalitní parozábranu. Ta zabraňuje pronikání vodních par z interiéru do skladby střechy, ze které nemá možnost přirozeně unikat. Proto zde vodní páry následně způsobují vlhnutí konstrukce.

Parozábrana je neopomenutelnou součástí konstrukcí moderních střešních systémů. Jejím úkolem je oddělit interiér od exteriéru. Kromě střech se s ní setkáme též u stěn dřevostaveb. Parozábrana se umísťuje obvykle jako první vrstva na nosnou konstrukci, vždy před tepelnou izolaci směrem z interiéru. Zabraňuje poškozování střešních konstrukcí vlivem kondenzace vodních par. Současně omezuje tepelné ztráty a zlepšuje funkci tepelné izolace.

Aby byla parozábrana skutečně účinnou, musí být správně zvolena i instalována

Každá parozábrana musí být kontinuálně spojená, bez jakéhokoliv porušení. Proto se jednotlivé části parozábrany navzájem propojují parotěsnou lepicí páskou, která konstrukci dokonale utěsní. Bez toho neplní svůj účel. I malé netěsnosti mohou způsobit degradaci kovových i dřevěných částí střešní konstrukce. Kovové prvky korodují, dřevěné jsou náchylné na hnití a růst dřevokazných hub. V konstrukci se rovněž může objevit plíseň.

Funkční parozábrana proto musí být provedena s naprostou pečlivostí, vždy z vhodných materiálů, které nelze nahrazovat. Nejde zaměnit například speciální parotěsnou lepicí pásku za jinou.

Existují různé typy parozábran

Parozábrany se dělí na parotěsné folie s hliníkovou vrstvou, které zvyšují neprostupnost pro vodní páry. Hodí se pro rodinné domy a další prostory s větší koncentrací lidí. Pro vlhkostně nenáročné prostředí bývají vhodné parobrzdy, což jsou folie s malým odporem proti prostupu vodních par.

Pro profi izolace plochých střech se používá parozábrana z asfaltového pásu, která je součásti skladby střechy a je umístěna na nosnou konstrukci jako první vrstva. Spolu s vhodnou tloušťkou izolace pak vytváří příznivý vlhkostní režim, který zabraňuje kondenzaci vodních par a následné degradaci střešního systému.