Ochrana osobních údajů

Provozovatelem této webové stránky a správcem osobních údajů, je společnost CZ ISOLATION s.r.o., se sídlem Korunní 1143/84, Praha 10, 101 00.  Na této webové stránce společnost CZ ISOLATION užívá soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení webových stránek www.plocha-strecha.cz. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Seznam, Facebook.

 

Společnost CZ ISOLATION s.r.o. považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních partnerech, vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb. Většinou se jedná o základní údaje typu jméno, příjmení, telefon, email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

V případě, že jste dobrovolně udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti CZ ISOLATION s.r.o.. Osobními údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@ahf.cz.

Všechny výše zmíněné osobní údaje jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

 

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od klientů a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují služby a orgány státní moci.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Analytické nástroje webu

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb společností Google , Seznam a Facebook, kteří je zpracovávají na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam. Společnosti Google a Seznam tyto informace využívají k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytují.

 

Adwords, Sklik

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies. Vaše osobní údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU. Údaje předáváme na základě: existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajůa vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework.

 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů a za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení webových stránek. Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů a nejsou používány pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek!

V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči.

 

Soubory cookies třetích stran

Dále používáme cookies třetích stran (např. Facebook, Google, apod.). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookies a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookies a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele.

 

Jak odmítnout používání souborů Cookies?

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější.