Proč musí být ploché střechy vyspádované?

13.01.2021
Ploché střechy opět získávají na popularitě. Díky moderním možnostem hydroizolace nabízí mnohem větší možnosti, mohou posloužit jako terasa, parkovací stání či zelená zahrada. Vždycky ale musí být správně vyspádované, jen tak budou sloužit dlouho.

Jako ploché střechy se označují konstrukce se sklonem do 5 °. Úplně rovné však být nemohou, vždy je potřeba vybudovat nějaký spád, nejčastěji 2 nebo 3 %.

Střechy bez spádu se neosvědčily

Dříve se budovaly střechy úplně bez spádu nebo se spádem do 1 %. Bohužel se však neosvědčily. Po dešti u nich docházelo ke vzniku stojaté vody, což s sebou nese řadu neblahých důsledků:

  • poruchy hydroizolace
  • vznik mikroorganismů
  • napětí mezi suchými a mokrými částmi střechy


Stojatá voda bývá problematická rovněž v zimě, kdy zamrzá. Tehdy se na střeše drží také sníh.

Správně navržené vyspádování střech dokáže prodloužit jejich životnost, zlepšit tepelněizolační schopnosti a zvýšit hydroizolační bezpečnost.

Vyspádování střech navrhnou odborníci

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení uvádí, že kaluže se tvoří při sklonu střechy do 3 %. U některých případů, zejména rozlehlejších objektů, se ho však těžko dosáhne, proto se pak přistupuje ke kompromisu – sklonu 2 %.

Správné vyspádování střechy vždy navrhnou odborníci, kteří podle konkrétního typu určí také vhodnou technologii spádování. Typicky se používají tepelněizolační desky od různých výrobců, tím pádem se zajistí i zateplení ploché střechy.

Spádování i izolace zároveň

Profesionálně zhotovená plochá střecha je spolehlivá dlouhodobě. Proto pokud budete investovat do její úpravy, vyřešte vše při jednom. Spolu se spádováním se navrhne i zvuková a teplená izolace přesně na míru vašim potřebám. V topné sezóně ušetříte za vytápění, v létě budete mít pod střechou příjemnější teplotu i bez klimatizace.