Sklon ploché střechy

21.09.2023
Sklon ploché střechy má významný vliv na energetickou efektivitu budovy, ovlivňuje odvodnění, využití solárních zisků a stínění. Správně navržený sklon může přispět k lepší energetické efektivitě, snížení nákladů na vytápění a klimatizaci a zvýšení celkového komfortu bydlení.

Ploché střechy jsou stále populárnější volbou pro novostavby i rekonstrukce. Nabízejí moderní vzhled, snadnou údržbu a v neposlední řadě i prostor pro terasu, zelenou střechu nebo solární panely. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že i sklon ploché střechy může hrát důležitou roli v energetické efektivitě budovy.

Vliv sklonu na odvodnění

Plochá střecha sice není vodorovná, ale má mírný sklon, obvykle mezi 1° a 5°. Tento sklon je klíčový pro správné odvodnění střechy. Pokud je sklon příliš malý, může se voda na střeše shromažďovat, což vede k zatékání, tvorbě plísní a poškození konstrukce střechy. Naopak, příliš velký sklon může zbytečně zvyšovat náklady na materiál a montáž střechy.

Vliv sklonu na solární zisky

Sklon střechy ovlivňuje i míru, do které je střecha vystavena slunečnímu záření. V zimních měsících může mírný sklon střechy napomáhat k zachycení slunečního záření, čímž přispívá k přirozenému vytápění budovy. V letních měsících naopak může stínění střechy pomocí převisů a markýz zabránit přehřívání budovy.

Vliv sklonu na energetickou efektivitu

Správně navržený sklon ploché střechy může tedy výrazně přispět k lepší energetické efektivitě budovy. Zde je několik konkrétních příkladů:

  • Lepší odvodnění: Snížení rizika zatékání a tvorby plísní, které mohou vést k únikům tepla.
  • Využití sluneční energie: Snížení potřeby vytápění díky zachycení slunečního záření.
  • Stínění: V létě snížení potřeby klimatizace díky efektivnímu stínění střechy.

Doporučení

Sklon ploché střechy je důležitým faktorem, který by se měl zohlednit při návrhu a realizaci střechy. Správně navržený sklon může zlepšit odvodnění, využít solární energii a efektivně stínit budovu, čímž přispěje k lepší energetické efektivitě a komfortu bydlení. Při návrhu sklonu ploché střechy je důležité zohlednit klimatické podmínky, orientaci budovy a požadované využití střechy.